Elements of Stochastic Dynamics

by: Guo-Qiang Cai;Wei-Qiu Zhu

  • Publisher: WSPC
  • Print ISBN: 9789814723329, 9814723320

  • eText ISBN: 9789813202344, 9813202343