Household Service Robotics

  • Author(s): Xu, Yangsheng; Qian, Huihuan; Wu, Xinyu
  • Publisher: Academic Press
  • Pages: 564
  • Print ISBN: 9780128008812, 0128008814
  • eText ISBN: 9780128009437, 0128009438

Description