Advances in Nanophotonics

by: Qihuang Gong; Zhi Li; Limin Tong; Yipei Wang; Yufei Wang; Wanhua Zheng

  • Publisher: De Gruyter
  • Print ISBN: 9783110304312, 3110304317

  • eText ISBN: 9783110382884, 3110382881

  • Edition: 1st
  • Copyright year: 2014