Organometallic Chemistry

Volume 27

by: G Hogarth

  • Publisher: Royal Society of Chemistry
  • eText ISBN: 9781847554161, 1847554164

  • Edition: 1st