Takedown Twenty

A Stephanie Plum Novel

by: Janet Evanovich

  • Publisher: Bantam
  • Print ISBN: 9780345542885, 0345542886

  • eText ISBN: 9780345542908, 0345542908