The Great Ming Code / Da Ming lu

by: Yonglin Jiang

  • Publisher: University of Washington Press
  • Print ISBN: 9780295984490, 029598449X

  • eText ISBN: 9780295804002, 0295804009